Lakáscélú állami támogatáshoz igazolás kiadása

Elintézési határidő: 30 nap

A lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos szabályozást a többszörösen módosított 12/2001(I.31.) számú kormányrendelet tartalmazza.

Kiegészítő kamattámogatás, lakásépítési kedvezmény - új lakás építése, vásárlása

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- a felvételre kerülő kiegészítő kamattámogatás összegét,
- a lakásépítési kedvezmény igénylését,
- az új ingatlan címét, helyrajzi számát,
- megfelelő jövedelemmel rendelkeznek a hitel visszafizetéséhez,
- a fenti támogatást még nem vették igénybe

A kérelemhez csatolni kell:
- házassági anyakönyvi kivonat másolatát,
- gyermek, gyermekek születési anyakönyvi kivonat másolatát,
- 16. életévét betöltött gyermek iskolalátogatási igazolását,
- 25. életévét be nem töltött felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató tanulói jogviszony igazolását,
- válás esetén a bírósági végzést,
- gyermek elhelyezéséről szóló bírósági végzést,
- eltartottról igazolás – aki 16. életévét már betöltötte, de testi vagy szellemi fogyatékossága (betegsége) miatt munkaképességét legalább hatvanhét százalékban elvesztette és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg

A gyermektelen fiatal házaspár (40. életévét nem töltötte be) új lakás vásárlásánál, építésénél két születendő gyermek, egygyermekes fiatal házaspár további egy születendő gyermek vállalása esetén hitelintézet útján – a hitelintézet által megfelelőnek minősített ingatlanfedezet biztosítása esetén – jogosult a megelőlegező kölcsön felvételére. A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő egy gyermek esetében négy év, két gyermek esetében nyolc év.

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- a felvételre kerülő kiegészítő kamattámogatás összegét,
- vállalják, a gyermek-vállalás teljesítésére vonatkozó határidő betartását,
- az új ingatlan címét, helyrajzi számát,
- megfelelő jövedelemmel rendelkeznek a hitel visszafizetéséhez,
- a fenti támogatást még nem vették igénybe

A kérelemhez csatolni kell:
- házassági anyakönyvi kivonat másolatát,
- meglévő gyermek anyakönyvi kivonat másolatát,

Lakásépítési kedvezmény – használt lakás vásárláshoz, igazolás kiadása

Felvilágosítás kérhető a 3185-990/237 telefonszámon
Elintézési határidő: 30 nap

Feltétele:
A három vagy több gyermeket eltartók vagy együtt költöző eltartott gyermekeik 2001. augusztus 1-jén már tulajdonában lévő lakás értékesítése és helyette nagyobb hasznos alapterületű és legalább egy lakószobával több szobaszámú, továbbá legalább komfortos lakás vásárlása esetén, ez utóbbi lakóingatlan megvásárlásához, ha az értékesített lakás az eltartóknak és együtt költöző eltartott gyermekeiknek együttesen legalább 50 % arányú tulajdonában állt, továbbá, ha az értékesített lakás teljes vételárát a vásárlására fordítják. A kedvezmény igénybevételével megvásárolt lakóingatlanban az eltartók és együtt költöző eltartott gyermekeik tulajdoni hányada nem lehet kevesebb, mint az értékesített lakásban van.

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- a lakásépítési kedvezmény igénylését,
- a megvásárolni kívánt használt ingatlan címét, helyrajzi számát,
- a fenti támogatást még nem vették igénybe

A kérelemhez csatolni kell:
- házassági anyakönyvi kivonat másolatát,
- gyermekek születési anyakönyvi kivonat másolatát,
- 16. életévét betöltött gyermek iskolalátogatási igazolását,
- 25. életévét be nem töltött felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató
tanulói jogviszony igazolását,
- válás esetén a bírósági végzést,
- gyermek elhelyezéséről szóló bírósági végzést,
- eltartottról igazolás – aki 16. életévét már betöltötte, de testi vagy szellemi fogyatékossága (betegsége) miatt munkaképességét legalább hatvanhét százalékban elvesztette és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg