Nyugdíjasházi elhelyezés

Feltétel:
- Készpénzfizetés (jelenleg 3,7 millió Ft); vagy
- Lakás visszaajánlás, önkormányzati bérlakásra érvényes bérleti szerződés esetében

A kérelemhez csatolni kell:
- Orvosi igazolás, közösségbe tartózkodás lehetőségéről,
- Fertőző betegség mentességéről
- Nyilatkozat a készpénzbefizetésről, illetőleg lakás leadásáról


Formanyomtatvány az Ügyfélszolgálati Irodában rendelkezésre áll.

Papír alapon benyújtható űrlap: Nyugdíjasházi elhelyezés (pdf)