Tartási szerződések jóváhagyása

A bérbeadó a bérlő írásbeli kérelmére hozzájárulhat ahhoz, hogy a bérlő a határozatlan időre szóló bérleti jogviszony folytatása ellenében tartási szerződést kössön.

Önkormányzati lakás esetén a bérbeadó megtagadhatja a tartási szerződéshez való hozzájárulást, ha a szerződő felek életkora vagy egyéb körülményei alapján a bérlő tartásra nem szorul, illetőleg az eltartó a tartásra nem képes.

A kérelem elbírálását környezettanulmány előzi meg. A kérelem jóváhagyását követően a szerződés teljesülését a Népjóléti Osztály évente ellenőrzi.

 

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, amelyet Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában (Bp. V., Erzsébet tér 5.) lehet benyújtani.

 

A kérelem elbírálásához szükséges iratok:

  • kérelem,
  • bérleti szerződés másolata,
  • tartási szerződés 2 eredeti példányban,
  • jövedelmi igazolások,
  • vagyonnyilatkozat

 

Vonatkozó jogszabályok

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 22. §. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 38/2007.(X.19.) önkormányzati rendelet 57. §.

 

Ügyintéző

Ványiné Kuik Marianna

Tel.: 872-7466