Rendes ülés 2021.09.16.
Meghívó
Napirendi pont Előterjesztés Határozat
T-339 Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 30/2020. (XII.15.) számú önkormányzati rendelet módosítása
T-340 A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 3/2019. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítása
T-341 Döntés a településkép védelméről szóló 5/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
T-342 Döntés Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat kerületi építési szabályzatáról szóló 6/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
T-343 A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 26/2016. (XI.22.) önkormányzati rendelet módosítása
T-344 CT és MR diagnosztikai szolgáltatás költségeinek átvállalásáról szóló 9/2019. (V.2.) önkormányzati rendelet módosítása
T-345 Döntés Vándorbölcső mozgalom szellemisége melletti elköteleződésről és a programhoz való csatlakozásról
T-346 Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítása
T-347 Döntés alapítványok támogatásáról
T-348 A 2021. évi Európai Mobilitási Hét és Európai Autómentes Nap Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 351/2021. (VI.24.) B-L.Ö. h. számú döntésének módosítása
T-360 Elektromos rollermegosztó-szolgáltatóval megkötendő Együttműködési megállapodás-tervezetéről szóló tájékoztatás
Döntés bizottsági tagcserékről /szóbeli előterjesztés/
T-351 Településképi kötelezési eljárásban hozott döntés elleni fellebbezések elbírálása
T-352 Döntés a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőinek javadalmazásával kapcsolatban
T-353 Közterület-használati fellebbezés elbírálása
T-354 Üres helyiségekre benyújtott vételi kérelmek elbírálása
T-355 Szakértői elemzés és javaslat a nem lakás célú helyiségek elidegenítési eljárás CV. szakaszában történő kijelöléshez
T-356 Döntés üres nem lakás célú ingatlanok pályázaton történő értékesítéséről
T-357 Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról