Polgármesteri Titkárság

Önkormányzati kommunikációs feladatok (külső, belső és média kapcsolatok):

 • ápolja a kormányzati és országos hatáskörű szervekkel a kapcsolatot,
 • törekszik minél szélesebb kapcsolatrendszert kiépíteni és működtetni a budapesti és egyéb hazai önkormányzatokkal,
 • koordinálja a kerületben működő nem önkormányzati intézményekkel, hivatalokkal történő kapcsolattartást,
 • folyamatosan kapcsolatot épít ki a társadalmi és civil szervezetekkel, szervezi és lebonyolítja a találkozókat,
 • szervezi, koordinálja az önkormányzat, a hivatal belső kommunikációs tevékenységét,
 • törekszik az önkormányzat, a hivatal egységes arculatának kialakítására, információs anyagokat készít,
 • szervezi és koordinálja az önkormányzat és hivatala médiatevékenységét,
 • tájékoztatja az országos- és helyi sajtót az önkormányzat és hivatala fontosabb eseményeiről, döntéseiről, a szakosztály bevonásával sajtótájékoztatói tevékenységet lát el,
 • folyamatosan kapcsolatot tart az írott sajtóval, televízióval és rádióval,
 • segíti az önkormányzat és hivatala tevékenységének nyilvánosságát, melynek során támogatást nyújt a sajtó munkatársainak az információ gyűjtésében,
 • folyamatosan kapcsolatot tart a kerületi írott sajtóval és kábeltelevízióval,
 • szervezi az önkormányzat sajtótájékoztatóit,
 • sajtófigyelést végez.

 

Adminisztrációs feladatok:

 • ellátja a polgármester, az alpolgármesterek, a Polgármesteri Titkárság napi munkavégzését elősegítő feladatokat,
 • ellátja a polgármester, az alpolgármesterek, a Polgármesteri Titkárság levelezését, vendéglátásával kapcsolatos technikai, adminisztrációs tevékenységet.

 

Katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok:

 • Segíti a Polgármestert a katasztrófavédelemmel kapcsolatos igazgatási és védelmi feladatok ellátásában.

Elérhetőség

Telefon 872-7211

Munkatársak

Takács Bernadett osztályvezető-helyettes
Brock Kincső asszisztens
Esztergályos Viktória alpolgármesteri referens
Gombos Izabella titkárnő ügyintéző
Herkli László közbiztonsági referens
Ligeti Anna alpolgármesteri asszisztens
Maliga Enikő alpolgármesteri referens
Repkényi Dóra sajtóreferens
Straub Orsolya alpolgármesteri referens