Belső ellenőrzés

Feladatait a jegyző közvetlen irányítása alatt végzi.

Közreműködik a jegyző törvényességi ellenőrző tevékenységében. Ennek keretében éves vizsgálati terv alapján cél- téma- és utóvizsgálatokat végez a Hivatal egyes szervezeti egységeinél, ezekről jelentést készít. A jelentésben foglaltak alapján javaslatot tesz a jegyző felé a szükséges intézkedések megtételére.

 

A belső ellenőrzési vezető által elkészített stratégiai- és éves ellenőrzési terv alapján ellenőrzi:

 • a Hivatal szervezeti egységeinél, és az önkormányzati költségvetési szerveknél a folyamatba épített az előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendek működését,
 • a pénzügyi-irányítási, és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát eredményességét,
 • a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást,
 • ajánlásokat és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése és kiküszöbölése érdekében,
 • nyomon követi az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket,
 • ellenőrzi a szakmai feladatok és az annak megvalósítására szolgáló pénzeszközök takarékos és szabályszerű felhasználását,
 • ellenőrzi a jogszabályok, a belső szabályzatok, a bizonylati rend és az okmányfegyelem betartását,
 • ellenőrzi az önkormányzati tulajdon védelmét, annak szervezettségét,
 • előkészíti a Képviselő-testület elé történő beterjesztésre az éves ellenőrzési tervet és a végrehajtásáról szóló éves összesítő jelentést,
 • ellenőrzi az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásáról készített elszámolásokat,
 • ellenőrzi az önkormányzat többségi irányítását biztosító és befolyása alatt működő gazdasági társaságokat, közhasznú szervezeteket,
 • ellenőrzi a közbeszerzéseket és a közbeszerzési eljárásokat,
 • elemzi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelését, valamint a működésük gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét.

Elérhetőség

Telefon 872-7383

Munkatársak

Dobos Lászlóné csoportvezető
Gájer Zsófia adminisztrátor