E-Közigazgatási Osztály

Feladatok:

 • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény és a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályai alapján az elektronikus ügyintézés bevezetésével, fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátja,
 • az ASP-hez történő csatlakozással és annak működtetésével összefüggő feladatokat koordinálja,
 • az elektronikus ügyintézéshez és az ASP-hez kapcsolódó szabályzatokat naprakészen tartja,
 • feladatellátása során kapcsolatot tart a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt-vel, Magyar Államkincstárral, IdomSoft Zrt-vel, Belügyminisztériummal és más külső szervekkel,
 • részt vesz az Hivatal működése során használt informatikai rendszer üzemeltetésének szervezésében,
 • az informatikai rendszer bérelt eszközeit üzemeltető szolgáltató céggel történő kapcsolattartásban közreműködik
 • gondoskodik a Hivatal saját tulajdonában lévő számítástechnikai eszközök karbantartásáról, ellenőrzi a használatra átvett eszközök állapotát, szükség esetén gondoskodik azok pótlásáról, cseréjéről,
 • felel a számítástechnikai szabályzatok naprakészen tartásáért,
 • a hivatali telefonkönyvet folyamatosan naprakészen tartja,
 • ellátja az országgyűlési képviselők, valamint a helyi önkormányzati választásokkal, népszavazásokkal kapcsolatos informatikai feladatokat,
 • közreműködik szakmai összefoglalók, tájékoztatók kimunkálásában, összeállításában,
 • a feladatok ellátása során a vonatkozó belső utasítások és az adatvédelemre vonatkozó előírások figyelembevételével, együttműködik más szervezetek munkatársaival,
 • az önkormányzati rendszerek használatát elsajátítja, nyomon követi azok változásait, különös tekintettel az elektronikus kapcsolattartási, ügyintézési kötelezettségekre,
 • folyamatosan segíti az elektronikus ügyintézést a társosztályoknál és társszervezeteknél,
 • fejleszti és naprakészen tarja az elektronikus ügyintézést biztosító űrlapokat támogatja az elektronikus űrlapok ügyfél általi kitöltését,
 • segítséget nyújt a kérelmek elkészítéséhez, a beadványok, nyomtatványok, űrlapok kitöltéséhez,
 • kapcsolatot tart az elkülönített hálózaton működő NISZ-es számítógépek üzemeltetésével kapcsolatban a NISZ-el,
 • részt vesz az informatikai beszerzések előkészítésében, beszerzések szakmai értékelésében, a beszerzett eszközök meglévő rendszerbe illesztésében,
 • rendszeres kapcsolatot tart a polgármesteri hivatal, az önkormányzat által használt informatikai rendszerek külső beszállítóival, üzemeltetőivel,
 • részt vesz a jelenleg használt alkalmazások felmerült igények szerinti fejlesztéseiben, bevezetésében, teljesen új igények esetén azok informatikai átfordításában, fejlesztéseiben, bevezetésében és üzemeltetésében,
 • szervezi és kezeli az Adattrezor mentések elszállítását,
 • nyilvántartja, lejárat esetén szervezi az elektronikus ügyintézés során a hitelesítésnél használt ügyintézői, illetve szerverek által használt tanúsítványokat.

Elérhetőség

Telefon 872-7373, 872-7371, 872-7235
E-mail cím szakacs.laszlo@belvaros-lipotvaros.hu

Munkatársak

Szakács László osztályvezető
Godó Judit ügyintéző
Kolip Krisztina ügyintéző
László Tünde ügyintéző