Jegyzői Titkárság

A Jegyzői Titkárság feladatköre sokrétű, szerteágazó.

A jegyző és az aljegyzők napi munkájának, félfogadásának szervezése, a képviselő-testületi és bizottsági munka, valamint a képviselők tevékenységének támogatása és közbeszerzések koordinálása mellett egyéb törvényességi feladatokat is ellát.

Fentiek mellett a Hivatal ügyiratkezelési feladatait is az Osztály végzi.

Alapfeladatai közé tartozik Hivatal napi működésének biztosítása, az ehhez szükséges tárgyi eszközök beszerzése, a kapcsolódó logisztikai feladatok ellátása.

Munkatársak

Varga Edit osztályvezető
Balázs Judit telefonközpontos
Berta Krisztina iktató ügyintéző
Borbás Csilla irattáros ügyintéző
Bulyáki Magdolna iktató ügyintéző
Csősz Anikó irattáros ügyintéző
Fekete Tamás gépjármű vezető
Fias Beatrix iktató ügyintéző
Galambos Ildikó bizottsági ügyintéző
Garancsi Éva közbeszerzési referens
Gáspár Szilvia csoportvezető
Gergely Katalin titkárnő ügyintéző
Glogovácz Ernesztina irattáros ügyintéző
Józsa Edina biz.jkv. ügyintéző
Juhász Gézáné irattáros ügyintéző
Juranicsné Deminger Anikó referens
Keresztszeghy Miklósné tanácsnoki-, bizottsági ügyintéző
Kéri Tiborné bizottsági ügyintéző
Király Andrea iktató ügyintéző
Krizsán Attila gépjármű vezető
Nagy Gabriella iktató ügyintéző
Palkó Júlia Anikó közbeszerzési referens
Rehling Balázs kézbesítő
Szabó Istvánné logisztikai referens
Szilveszter Márk informatikai fejlesztési vezető
Tóbiás Tünde szervezési ügyintéző
Vizi Bernadett Dóra irattáros ügyintéző
Weisz Nóra iktató ügyintéző