Pénzügyi Osztály

Adóügyi csoport

Ellátott feladatok:

 • Az önkormányzat által működtetett helyi adók (építményadó, idegenforgalmi adó) kezelése, ideértve a kivetés, nyilvántartás, beszedés, illetve behajtás feladatait
 • Az adózó kérelmére adóigazolás, valamint jogszabályon alapuló esetekben (hagyatéki eljárás, végrehajtás) adó- és értékbizonyítvány kiállítása
 • Eljár továbbá az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos végrehajtási ügyekben

Befizetési számlaszámok:

Idegenforgalmi adó: 11784009-15505006-03090000
Építményadó: 11784009-15505006-02440000
Gépjárműadó: 11784009-15505006-08970000
Késedelmi pótlék: 11784009-15505006-03780000
Bírság: 11784009-15505006-03610000
Államigazgatási illeték: 11784009-15505006-03470000
Idegen bevételek: 11784009-15505006-04400000

 

 

Lakás- és Helyiséggazdálkodási Pénzügyi Csoport

Ellátott feladatok:

 • Az önkormányzat által kezelt lakás és nem lakás helyiségek bérleti díjának valamint fűtésdíjának számlázása
 • Az önkormányzat által kezelt lakás és nem lakás helyiségek bérleti díjjal valamint fűtési díjjal kapcsolatos bevételek könyvelése, csoportos beszedési megbízás kezdeményezése
 • Az önkormányzat által kezelt lakás és nem lakás helyiségekkel kapcsolatos költségszámlák kezelése, ellenőrzése, pénzügyi rendezése
 • Kapcsolattartás az ügyfelekkel lakbér, bérleti díj és fűtési díj vonatkozásában
 • Hátralékkezelés, fizetési felszólítások, fizetési meghagyás kibocsájtása
 • Részletfizetési kérelmek ügyintézése
 • Adatszolgáltatás Hálózat Alapítvány felé hátralékkezeléshez
 • Önkormányzati tulajdonú albetétek közösköltségeinek ellenőrzése, pénzügyi rendezése, éves elszámolása
 • Az önkormányzat által kezelt lakás és nem lakás helyiségekkel kapcsolatos főkönyvi könyvelést előkészítő kimutatások készítése

 

Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat OTP Banknál vezetett beszedési számlái:

Lakbér beszedési számla:           11784009-15505006-10090002

Bérleti díj beszedési számla:       11784009-15505006-10080003

Fűtés díj beszedési számla:        11784009-15505006-10240001

 

Kapcsolódó ügyek:

 • Számlamásolat igénylése: lakbér, nem lakás helyiségek bérleti díja, fűtési díj számlákról
 • e-mailben kérhető igazolások:
  • 0-ás igazolás igénylése: lakbér, nem lakás helyiségek bérleti díja, fűtési díj egyenlegről
  • Folyószámla egyeztető
 • Csoportos beszedési megbízás ügyintézése
 • Részletfizetés kérvényezése lakbér, nem lakás helyiségek bérleti díja, fűtési díj hátralék rendezésére
Bérleti díj: Rácz Marianna
  Tel.: 872-7557
  E-mail: racz.marianna@belvaros-lipotvaros.hu
   
Lakbér: Robb Dénes
  Tel.:  872-7495
  E-mail: robb.denes@belvaros-lipotvaros.hu
   
Fűtési díj: Oláh Noémi
  Tel.: 872-7559
  E-mail: olah.noemi@belvaros-lipotvaros.hu

 

 

Költségvetési és számviteli csoport

Az államháztartási törvényben és az ahhoz kapcsolódó kormányrendeletekben előírtak figyelembevételével:

 • elkészíti a költségvetési rendelet-tervezetet, az éves költségvetés összeállítása során beépítve a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények illetve rendelkező intézmények adatait is,
 • javaslatot tesz a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó intézkedések kezdeményezésére, az előirányzat-módosítások képviselő-testületi jóváhagyására,
 • elkészíti a féléves beszámolót és az éves zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények illetve rendelkező intézmények adatainak jóváhagyásával,
 • elkészíti a pénzmaradvány-elszámolást a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények illetve rendelkező intézményi adatainak jóváhagyásával,
 • rendszeresen adatot és információt szolgáltat:
  • a törzskönyvi és adminisztratív jellegű nyilvántartásokba történő bejegyzéshez,
  • a költségvetés tervezéséhez,
  • az előirányzatok éven belüli teljesítésének, illetve felhasználásának ütemezéséhez,
  • a pénzellátáshoz,
  • a nettó finanszírozáshoz,
  • a költségvetési folyamatok alakulásának évközi megfigyeléséhez, (pénzforgalmi jelentések)
  • a statisztikai adatgyűjtéshez,
 • ellátja a bevételek analitikus könyvelését pénzforgalmi számlánként, bankkivonatok alapján,
 • számlázza a bevételeket a vevők részére,
 • ellátja a kiadások átutalását, analitikus nyilvántartását pénzforgalmi számlánként és készpénzfizetések esetén,
 • végzi a hóközi kifizetések kiírását, számfejtését,
 • ellátja a kötelezettségvállalások fedezetigazolását, pénzügyi ellenjegyzését
 • végzi a külföldi utazással, kiküldetéssel kapcsolatos ügyintézést,
 • intézi az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötését,
 • ellátja a munkáltatói kölcsönnel, helyi támogatással és a lakáshoz jutás támogatásával kapcsolatos teendőket,
 • ellátja az Építési és Műszaki Osztály által kiszabott eljárási bírságok behajtásával kapcsolatos feladatokat.

 

Számviteli feladatok: 

 • ellátja a számviteli törvényből és a költségvetési szervek számviteli feladatait szabályozó kormányrendeletből adódó feladatokat a Hivatal számviteli szabályzatában foglaltak betartásával,
 • végzi a gazdasági események megfigyelését, mérését, feljegyzését, elemzését,
 • végzi a könyvvezetést, rendszeres elszámolást, amely az eszközök (ingatlanok, gépek, készletek, pénzeszközök, stb.) és a források (saját tőke, tartalékok, stb.) állományát és ezek változását értékben, folyamatosan nyilvántartja,
 • vezeti a gazdálkodáshoz, könyvvezetéshez kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat, (eszközök, követelések, kötelezettségek)
 • érvényesíti a kifizetéseket,
 • végzi a napi bevételek, továbbá a napi kiadások kontírozását főkönyvi számlák szerint, minden bankszámlához kapcsolódóan
 • ellátja az ÁFA bevallását az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és minden gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény esetén nyilvántartást,
 • végzi a főkönyvi szintetikus könyvelést
 • végzi az önkormányzat vagyonában bekövetkezett változások könyvelését, elkészíti a féléves és év végi mérleget,
 • ellátja az önkormányzati bér nettósítási adatok könyvelését, ellenőrzését,

 

 

 

Intézményi Csoport

 

A képviselő-testület döntése alapján ellátja a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat.

Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek:

 • Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. ker. Önkormányzat Egyesített Bölcsődék                        1056 Budapest. Papnövelde u. 4-6.
 • Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény                              1056 Bp. Havas u. 2.
 • Játékkal-mesével Óvoda                      1055 Bp. Kossuth tér 9.
 • Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. ker. Önkormányzat Tesz-vesz Óvoda                             1051 Bp. József A. u. 18.
 • Bástya Óvoda                            1056 Bp. Bástya u. 4-6.
 • Balaton Óvoda                           1055 Bp. Balaton u. 10.

 

 Költségvetési gazdálkodással kapcsolatos feladatok:

 •  Az államháztartási törvényben és az ehhez kapcsolódó kormányrendeletben előírtak figyelembe vételével elkészíti az alábbi költségvetési gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, melyek beépítésre kerülnek a rendelettervezetbe:
 • a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek által készített költségvetési koncepciót egyezteti, ellenőrzi és továbbítja a Költségvetési és Számviteli Csoport részére,
 • egyezteti és elkészíti a költségvetési rendelet-tervezet gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek vonatkozó előirányzatait, és továbbítja a Költségvetési és Számviteli Csoport részére,
 • javaslatot tesz a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek költségvetési gazdálkodásra vonatkozó intézkedések kezdeményezésére, az előirányzat-módosítások képviselő-testületi jóváhagyására, és továbbítja a Költségvetési és Számviteli Csoport részére.
 • Elkészíti a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek féléves és éves beszámolóját, valamint havonta az időközi költségvetési jelentést és negyedévente az időközi mérlegjelentést.

 

Rendszeresen adatot és információt szolgáltat:

 • a féléves beszámoló és az éves zárszámadásról szóló rendelet-tervezethez,
 • a törzskönyvi és adminisztratív jellegű nyilvántartásokba történő bejegyzéshez,       
 • a költségvetés tervezéséhez,
 • az előirányzatok éven belüli teljesítésének, illetve felhasználásának ütemezéséhez,
 • a költségvetési folyamatok alakulásának évközi megfigyeléséhez, (pénzforgalmi jelentések)
 • a statisztikai adatgyűjtéshez,
 • elkészíti a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek pénzmaradvány elszámolását,
 • ellátja a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételeinek analitikus könyvelését pénzforgalmi számlánként, bankkivonatok alapján,
 • ellátja a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére az étkezés megrendelést, intézményenként rögzíti a nyilvántartásban, pénzforgalmi számlánként, bankkivonatok alapján,
 • számlázza a bevételeket a vevők részére a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek által kötött megállapodások, szerződések alapján, pénzforgalmi számlánként, bankkivonatok alapján,
 • ellátja a szállítói számlák kifizetését, analitikus nyilvántartását pénzforgalmi számlánként és a házipénztári kifizetéseket a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében,
 • végzi a hóközi kifizetések kiírását, szemfejtését, a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében,
 • elkészíti a kötelezettségvállalások fedezetigazolását a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében.

  

Számviteli feladatok: 

 • ellátja a számviteli törvényből és a költségvetési szervek számviteli feladatait szabályozó kormányrendeletből adódó feladatokat a hivatal számviteli szabályzatában foglaltak betartásával,
 • végzi a gazdasági események megfigyelését, mérését, feljegyzését, elemzését,
 • végzi a könyvvezetést, rendszeres elszámolást a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére, az eszközök (gépek, készletek, stb.) és a források (saját tőke, tartalékok stb.) állományát és ezek változását értékben, folyamatosan nyilvántartja,
 • vezeti a gazdálkodáshoz, könyvvezetéshez kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat, (eszközök, követelések, kötelezettségek)
 • érvényesíti a kifizetéseket,
 • végzi a napi bevételek, továbbá a napi kiadások kontírozását főkönyvi számlák szerint, az intézményi pénzforgalmi számlához kapcsolódóan,
 • végzi a főkönyvi szintetikus könyvelést intézményenként és szakfeladatonként,
 • végzi a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek vagyonában bekövetkezett változások könyvelését, elkészíti a féléves és év végi mérlegét,
 • elkészíti a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében a pénzforgalmi jelentéseket a jogszabályban rögzített határidőkre.

 

Az általános iskolák gazdálkodásával kapcsolatosan elvégzi az közétkeztetéssel kapcsolatos teendőket: 

 • elkészíti az étkezés megrendeléseket heti bontásban intézményenként étkezési típusonként,  a változásjelentéseket naponta összesíti és szállító felé továbbítja.  A számlákat ellenőrzi, érvényesíti, utalványozza,
 • az étkezés befizetéseket a Polisz rendszerben könyveli,
 • az intézmények által kért étkezési díj visszatérítéseket ellenőrzi, bevételeit az analitikus könyvelésben rögzíti,

 

Érintett általános iskolák: 

 • Hild József Általános Iskola                   1051 Bp. Nádor u. 12.
 • Szt.István Általános Iskola                    1054 Bp. Szemere u. 3.
 • Váci u-i Ének-Zenei Általános Iskola      1056 Bp. Váci u. 43.
 • Szemere B. Általános Általános Iskola   1054 Bp. Szemere u. 5.

 

Állami támogatás igénylésével és elszámolásával kapcsolatos feladatok: 

 • segíti az intézményi normatíva adatszolgáltatást, közoktatási statisztikák, pályázatok, támogatások elkészítését.

 

Nemzetiségi önkormányzatok: 

 • Belváros-Lipótváros V. kerület Bolgár Önkormányzat
 • Belváros-Lipótváros V. Roma Nemzetiségi Önkormányzat
 • Belváros-Lipótváros V. Görög Nemzetiségi Önkormányzat
 • Lipótvárosi Horvát Önkormányzat
 • Belváros-Lipótváros Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
 • Belváros-Lipótváros Német Nemzetiségi Önkormányzat
 • Belváros-Lipótváros Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
 • Belváros-Lipótváros Román Önkormányzat
 • Belváros-Lipótváros Szlovák Önkormányzat
 • Belváros-Lipótváros Szerb Önkormányzat

 

Nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok:

 

 • jogi szempontból segíti a bizottságok és a nemzetiségek munkáját, a jegyző nevében és megbízásából részt vesz a bizottsági üléseken, közmeghallgatásokon, egyéb nemzetiségi fórumokon,
 • koordinálja az országos, a fővárosi és helyi nemzetiségi önkormányzatokkal történő kapcsolattartást,
 • szervezi, segíti a nemzetiségi önkormányzatoknak a települési önkormányzatot érintő ügyeit,
 • gondoskodik nemzetiségi önkormányzatok üléseinek előkészítéséről:
 • meghívók,
 • előterjesztések,
 • testületi-tisztségviselői döntések,
 • hivatalos levelezések előkészítése, postázása,
 • gondoskodik a nemzetiségi ülések: 
 • jegyzőkönyveinek elkészítéséről és
 • továbbításáról és a Fővárosi Kormányhivatal részére
 • a döntések nyilvántartásáról, sokszorosításáról,
 • koordinálja a nemzetiségi önkormányzatok tárgyi-technikai feltételeinek biztosítása során felmerülő feladatok megoldását,
 • évente előkészíti felülvizsgálatra a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodást.
 • Elkészíti a nemzetiségi önkormányzatok féléves és éves beszámolóját, valamint havonta az időközi költségvetési jelentést és negyedévente az időközi mérlegjelentést.
 • Ellátja a szállítói számlák kifizetésével kapcsolatos feladatokat, házipénztári kifizetéseket.

Elérhetőség

Telefon 872-7472

Ügyek

Munkatársak

Morvai Éva osztályvezető
Ballai Dóra csoportvezető
Bánné Kovács Adél pénzügyi ügyintéző
Bartha-Pereszlényi Erik pénzügyi ügyintéző
Bódiné Vörös Aranka adóügyi ügyintéző
Bohner-Lázok Andrea pénzügyi ügyintéző
Deminger Györgyi pénzügyi ügyintéző
dr. Bágyi-Rosta Ágnes ügyintéző
dr. Bálint-Ilyés Nóra pénzügyi ügyintéző
Dull Vivien építményadó ügyintéző
Harkai Gábor csoportvezető
Hidasné Zeemann Edit költségvetési ügyintéző
Kelemen Lászlóné pénzügyi ügyintéző
Klimasevszky Zsuzsanna ügyintéző
Kocsord Ágnes ügyintéző
Kósáné Hajdú Annamária könyvelő ügyintéző
Kosaras-Nováki Gréta könyvelő ügyintéző
Kovács Éva ügyintéző
Kovács Ildikó adóügyi ügyintéző
Kozma László pénzügyi ügyintéző
Könczöl Anita pénzügyi ügyintéző
Mocsáry-Kálucz Eszter pénzügyi ügyintéző
Muliter Gréta pénzügyi ügyintéző
Nagy-Iványi Andrea csoportvezető
Németh-Fekete Dominika pénzügyi ügyintéző
Oláh Noémi pénzügyi ügyintéző
Orbánné Szabados Ágnes pénzügyi ügyintéző
Pirahow-Kálmán Mónika ügyintéző
Rácz Marianna csoportvezető
Robb Dénes pénzügyi ügyintéző
Sárkány Bettina pénzügyi ügyintéző
Schmidt Erzsébet ügyintéző
Selyem Melinda pénzügyi ügyintéző
Selyem Melinda Mercédesz pénzügyi ügyintéző
Sturcz László építményadó ügyintéző
Szabó Zsuzsanna építményadó ügyintéző
Veréb János építményadó ügyintéző
Vizler Júlia pénzügyi ügyintéző
Vörös Nikolett pénzügyi ügyintéző