2. Foglalkoztatottakkal kapcsolatos összesített adatok

GAZDÁLKODÁSI ADATOK

A foglalkoztatottak létszámára és a
személyi juttatásokra vonatkozóösszesített adatok
 
Foglalkoztatottak száma: 150 fő
Személyi juttatások összesen: 547.201.000 Ft.
 
  Vezetők*
 
Vezető 
tisztségviselők*
 
 
Egyéb 
alkalmazottak*
 
ÖSSZESEN
Bér
 83.201.000.
24.901.000 439.099.000. 547.201.000.
cafeteria 1.600.000 600.000 28.400.000.. 30.600.000.
         
  
*Magyarázat:
Vezetők: a jegyző, aljegyző  és az osztályvezetők
Vezető tisztségviselők: a polgármester és az alpolgármester(ek)
Egyéb alkalmazottak: a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők, és alkalmazottak 
 
Belváros-Lipótváros Nemzetiségi Önkormányzatok
2019. évi képvielői tiszteletdíjak mértékei (bruttó)
BOLGÁR Belosinov Dragetta-elnök 75.000 Ft/hó
Bordácsné Baradlai Emőke-elnökhelyettes 30.000 Ft/hó
GÖRÖG Korani Eleni-elnök 77.300 Ft/hó
Gonja Korani Duska-elnökhelyettes 38.000 Ft/hó
Csorba Péter-képviselő 23.000 Ft/hó
LENGYEL Abrusán Györgyné-elnök 77.300 Ft/hó
Wesolowski Andrzej-elnökhelyettes 70.000 Ft/hó
Szűcs Mária-képviselő 15.000 Ft/hó
NÉMET Szabó Ágnes-elnök 77.300 Ft/hó
Külgusz Imre-elnökhelyettes 77.000 Ft/hó
Christoph Frigyes Antal-képviselő 23.190 Ft/hó
ROMA Kozma Blanka-elnök 77.300 Ft/hó
Gáspár Andor Sándorné-elnökhelyettes 77.000 Ft/hó
Deák Attiláné-képviselő 23.190 Ft/hó
SZERB Krzman Sztojánka-elnök 77.300 Ft/hó
Vukovits Dusán-elnökhelyettes 50.000 Ft/hó
Gyurity Milán-képviselő 23.000 Ft/hó