Felhívás Pro Civibus díj adományozásához

Felhívás Pro Civibus díj adományozásához

2021.02.04. 16:55:05
 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzatának 19/2007. 
(V. 30.) B-L. Ö. többször módosított rendelete határozza meg az önkormányzati kitüntetések adományozásának rendjét. Az önkormányzati kitüntetések közül a Pro Civibus Díj átadására a március 15-i nemzeti ünnep alkalmával kerül sor.
 

A díj adományozásához javaslatot tehet az átadást megelőző 30. napig bármely települési és nemzetiségi képviselő, a jegyző, kerületi polgár, kerületi egyház, intézmény, társadalmi, civil szervezet, kerületi rendészeti szervek, kerületi érdekképviseleti szerv, kerületi szakmai egyesület.
 
A javaslatokat Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának polgármesteréhez címezve kell benyújtani 1 példányban a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1051 Budapest, Erzsébet tér 5.) vagy a polgarmester@belvaros-lipotvaros.hu e-mail címre küldve 2021. február 12-ig; beadása folyamatos. A kitüntetések odaítéléséről a képviselő-testület minősített többséggel határoz.
 
Pro Civibus Díj azoknak adható, akik a kerület és a köz érdekében kiemelkedő tevékenységet végeztek. A díj egyfokozatú. 
Évente egyszer adományozható, legfeljebb 3 személy és 1 közösség részére.
 
 
 
dr. Sélley Zoltán                           Szentgyörgyvölgyi Péter
       jegyző                                            polgármester