Tájékoztatás Bölcsődékbe történő beiratkozásról

Tájékoztatás Bölcsődékbe történő beiratkozásról

2021.04.16. 13:13:46
Tájékoztató a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Egyesített Bölcsődékbe történő beiratkozásra vonatkozóan
A bölcsődei beiratkozás, illetve a kérelmek benyújtása 2021/2022. nevelési évre 2021. május 10-14. között - a kialakult helyzetre való tekintettel - elektronikus úton történik. A kitöltött felvételi kérelem adatlapot és a szükséges dokumentumokat, igazolásokat és nyilatkozatokat kitöltve, szkennelt formátumban a bolcsodek@belvarosibolcsodek.hu e-mail címre kell elküldeni. A felvételi laphoz csatolt dokumentumokat a bölcsődei beszoktatás megkezdése előtt, eredetben is bemutatni szükséges.
A kérelmet és a nyilatkozatokat mindkét szülőnek alá kell írni. 

 
A felvételhez szükséges dokumentumok:
 • Kitöltött felvételi adatlap,
 • A gyermek születési anyakönyvi kivonatának és 
 • TAJ kártyájának másolata,
 • A gyermek és a szülők lakcímkártyájának és  
 • személyi igazolványának másolata,
 • 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás, illetve szándéknyilatkozat  mindkét szülőtől. 
 • Amennyiben a szülő nappali tagozaton tanul, hallgatói jogviszony igazolása.
 • A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat másolatát. 
 • Jövedelemigazolás, abban az esetben, ha a szülő jövedelmi viszonya miatt fizetési kedvezményt kíván igénybe venni. (30 napnál nem régebbi és mindkét szülőtől)
 • Tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek esetén: Szakorvos által kitöltött "IGAZOLÁS tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről". 
 • Ételallergiás gyerekeknek: Szakorvosi javaslat közétkeztetésre.
 • Három, vagy több gyermekes szülők esetén nyilatkozattétel, hogy egy háztartásban nevelkednek, családi pótlékról igazolás, vagy születési anyakönyvi kivonatok
 • Védőnői igazolás a kerületben tartózkodásról.