Tájékoztatás bölcsődékbe történő beiratkozásról

Tájékoztatás bölcsődékbe történő beiratkozásról

2022.04.21. 17:31:48

Tájékoztató a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Egyesített Bölcsődékbe történő beiratkozásra vonatkozóan.


A 2022/2023-as nevelési évre történő bölcsődei felvétel 2022.05.09 - 05.31-ig lesz.
 
 
 
 
 
 
 
A felvételhez szükséges dokumentumok:
 • Kitöltött felvételi adatlap,
 • A gyermek születési anyakönyvi kivonatának és 
 • TAJ kártyájának másolata,
 • A gyermek és a szülők lakcímkártyájának és  
 • személyi igazolványának másolata,
 • 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás, illetve szándéknyilatkozat  mindkét szülőtől. 
 • Amennyiben a szülő nappali tagozaton tanul, hallgatói jogviszony igazolása.
 • A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat másolatát. 
 • Jövedelemigazolás, abban az esetben, ha a szülő jövedelmi viszonya miatt fizetési kedvezményt kíván igénybe venni. (30 napnál nem régebbi és mindkét szülőtől)
 • Tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek esetén: Szakorvos által kitöltött "IGAZOLÁS tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről". 
 • Ételallergiás gyerekeknek: Szakorvosi javaslat közétkeztetésre.
 • Három, vagy több gyermekes szülők esetén nyilatkozattétel, hogy egy háztartásban nevelkednek, családi pótlékról igazolás, vagy születési anyakönyvi kivonatok
 • Védőnői igazolás a kerületben tartózkodásról.