Belvárosi étkezési térítési díjtámogatás

Belvárosi étkezési térítési díjtámogatás

2024.01.26. 13:26:25

KEDVES BELVÁROSI SZÜLŐK!

Édesapaként tudom, hogy milyen fontos a szülők számára, hogy gyermekeik az oktatási, nevelési intézményekben – ahol idejük jelentős részét töltik – otthonosan érezzék magukat és minden feltétel adott legyen a fejlődésükhöz.


 

 

Belváros Önkormányzatánál ennek jegyében fordítunk kiemelt figyelmet többek közt az intézmények nyári karbantartására, fejlesztésére, az úszásoktatás támogatására a V.30 Belvárosi Sportközpontban, nyári táborok megvalósítására. Az intézményi étkeztetésnél is azt tartjuk szem előtt, hogy minőségi ellátást tudjunk nyújtani, ugyanakkor ez minél kevesebb anyagi terhet jelentsen a szülők számára. Ezért legújabb támogatásunkkal a bölcsődei, óvodai, általános iskolai étkezési díj aktuális emelkedését 100%-ban átvállaljuk az V. kerületi családoktól.

  

BELVÁROSI ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJTÁMOGATÁS

 

Jogosultság feltételei:

  • V. kerületi lakcímmel rendelkező szülő, akinek a gyermeke:

   - V. kerületi lakcímmel rendelkezik, valamint 

   - az V. Kerületi Önkormányzat fenntartásában, működtetésében 

     álló bölcsődében, óvodában vagy alapfokú oktatási 

     intézményben tanulmányokat folytat és étkezést vesz igénybe

  • Az egy főre eső nettó jövedelemhatár

   - 1 vagy 2 gyermekes család esetében: 370.500 Ft

   - egyedülálló szülő esetében: 384.750 Ft

   - nagycsaládos esetében 399.000 Ft

 

Időtartama:

 

  • A támogatásra való jogosultság a tárgyév április 1-től 

  a következő év március 31-ig kerül megállapításra. 

  • Az április hónapot követően beadott kérelmek 

  esetében a   támogatásra való jogosultság a kérelem 

  benyújtása hónapjának első napjától állapítható meg.

  

Összege:

 

  • A 2024. április 1. napjától megállapított étkezési 

  térítési díj emelésének 100%-a,  amely az étkezési 

  térítési díj összegéből kerül havonta jóváírásra.

 

 

Igényelhető: 2024. március 1-től

 

Igénylés menete:

  • Február folyamán kézbesítjük az oktatási, nevelési intézményeken keresztül az igényléshez szükséges formanyomtatványt. 

  Addig nincs teendője az ügyintézéssel.

 

A támogatás igényléséről további információ:

  • Önkormányzat Népjóléti Osztályán: 872-7485, 872-7464, 872-7453
  • Önkormányzat Ügyfélszolgálatán: 872-7321, 872-7328

Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester