Tájékoztatás bölcsődékbe történő beiratkozásról

Tájékoztatás bölcsődékbe történő beiratkozásról

2024.04.16. 18:41:27

Tájékoztató a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Egyesített Bölcsődékbe történő beiratkozásra vonatkozóan.


A bölcsődei beiratkozás, illetve a kérelmek leadása - 2024/2025. nevelési évre - 2024. május 6-10. között (hétfőtől péntekig minden nap) személyesen, az Egyesített Bölcsődék székhelyén, a 1056 Budapest, Papnövelde utca 4-6. szám alatti bölcsődében történik.

 

A bölcsődei felvételi kérelem a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat honlapjáról letölthető az alábbi linkről: Bölcsődei felvételi kérelem (PDF)

 

A felvételhez szükséges dokumentumok:

  • Kitöltött felvételi adatlap,
  • gyermek születési anyakönyvi kivonatának és 
  • TAJ-kártyájának másolata,
  • gyermek és a szülők lakcímkártyájának és
  • személyi igazolványának másolata,
  • Mindkét szülő részéről 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás, illetve szándéknyilatkozat  (a munkáltató által írt nyilatkozat arról, hogy mikortól fogják újra foglalkoztatni a szülőt).
  • Amennyiben a szülő nappali tagozaton tanul, hallgatói jogviszony igazolása.
  • Védőnői igazolás a kerületben tartózkodásról.

  

Kerületen kívüli lakcímmel, de kerületi munkahellyel rendelkező szülő esetében szükséges csatolni még a Polgármester Úrnak címzett méltányossági kérelmet is.