Testvérvárosaink

Önkormányzatunknak tíz élő, aktív testvérvárosi kapcsolata van. Külön külügyi koncepció határozta meg azon alapelveket, amelyek révén a kapcsolatfelvétel még az 1990-es évek második felében létrejött, és ezek – testvérvárosi szerződések révén –  2004-ig teljesedtek ki. Céljaink közé tartozott települési szinten az akkoriban egyesülő kelet-közép-európai, a fejlett nyugat-európai térségi, valamint az itt élő nemzetiségek helyi önkormányzatain keresztül az anyaországgal való szorosabb kapcsolat kialakítása. Ez eredményezte azt, hogy jelenleg a Kárpát-medence gyűrűjében hat testvérvárosunk és három nemzetiségeinkhez köthető, valamint egy televíziós kontaktusból származó itáliai testvértelepülésünk van. Az előbbiek magyarság által lakott települések, ahol a nemzeti identitás tartós megőrzése is fontos, sőt az épített magyar örökség életre keltését és fenntartását is külön támogatjuk. Ezért pl. Torockó Európa Nostra díjat kapott 1999-ben, és 2017-ben bekerült a „Hungarikum”-ok közé is.
A települések mindegyike regionális turisztikai központ, és számtalan közvetlen vagy igen közeli látnivalót, felüdülési lehetőséget, tartalmas kikapcsolódást nyújt.

 

Testvértelepüléseink polgárai az élet számos területén önkormányzatunk támogatásával találkoznak, ismerik meg egymást, a kölcsönös gyermeküdültetéstől, a közös kulturális eseményeken át, a tapasztalatcseréken keresztül az együttes zarándoklatokig, és még sorolhatnánk tovább. A településkör közös tulajdonsága az is, hogy népességük száma, vagy regionális környezetük súlya fontos és közel hasonló a fekvésük szerinti földrajzi térségben. Meglévő külügyi kapcsolatrendszerünk alkalmas további szomszédos területek, így a Kárpát-medence „összekapcsolására” is, különösen a kelet-európai térségben. Reménykeltő kísérletek révén Európának e táján ennek népek közötti integráló ereje van, és a jövőben ezért is növekszik fontossága. Ez adja értelmét a testvérvárosi kapcsolatok fenntartásának, tartalommal való kitöltésének, fejlesztésének.

 

V. kerület Polgármestere