Adatvédelmi tájékoztató

Tájékoztató az adatvédelemről

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. május 25-ével alkalmazni kell az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletét, a General Data Protect Regulation-t, (a továbbiakban GDPR, vagy Rendelet), amely kiterjeszti a személyes adatok védelmének körét, melyet hazánkban a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kezelésével együtt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) is szabályoz.

 

Hivatalunk tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja, hogy a személyes adatok kezelése során megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és társadalmi elvárásoknak. Hivatalunk ezért fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. Hivatalunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát és az adatvédelmi, adatbiztonsági előírások érvényesülését garantálja.

Megtettük a szükséges intézkedéseket, felülvizsgáltuk adatkezeléseinket, megvizsgáltuk az adatkezelés kritériumainak teljesülését. A személyes adatkezelésben érintettek jogainak érvényesítését belső folyamataink biztosítják. Adatvédelmi szabályozásunk biztosítja az adatok jogszerű és átlátható kezelését, az alapvető tájékoztatást Adatvédelmi Tájékoztató közzétételével biztosítjuk.

 

A Hivatal, mint közhatalmi feladatot ellátó szerv, Adatvédelmi Tisztviselőt bízott meg, akinek a feladata az adatbiztonság megerősítése, az érintettek jogérvényesítésének elősegítése.

Adatvédelmi ügyekben az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal elektronikus úton az adatvedelem@belvaros-lipotvaros.hu címen érhető el, melyen keresztül tájékoztatást nyújtunk, illetve gyakorolhatók az érintettek jogai is.

 

Az európai adatvédelmi rendelet szabályainak érvényesüléséről további információ az Adatkezelés tájékoztató nkban érhető el.