Közútkezelői és munkakezdési hozzájárulás iránti kérelem elbírálása

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén és Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat kezelésében lévő közterületek (út, járda, lépcső, parkoló, tér, játszótér, közpark) burkolatának felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény, vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút területének egyéb, nem közlekedési célú igénybevétele esetén az Építési és Műszaki Osztály részére közútkezelői, illetve munkakezdési hozzájárulás kiadására vonatkozó kérelmet kell benyújtani.

 

A munkakezdési hozzájárulást az igénybe vevőnek a munkavégzés megkezdése előtt 30 nappal a közút kezelőjétől kell kérnie.

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló 11/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete alapján a helyi közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért igénybevételi díjat kell fizetni. A fizetendő igénybevételi díj mértéke a munkakezdési hozzájárulás iránti kérelem benyújtását követően kerül megállapításra. Az igénybevételi díj megfizetését a munkakezdési hozzájárulás kiadása előtt igazolni kell.

 

A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII.15.) Főv. Kgy. rendelet 9. § alapján a közút fejlesztését, felújítását követően jogszabályban meghatározott kivétellel 5 évig burkolatbontási munka nem végezhető.

 

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló közutak és a közutak részét képező járdák burkolatbontással járó nem közlekedési célú igénybevételének szabályozásáról szóló 43/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat tulajdonában álló közutak burkolatának felbontásához november 15-től március 15-ig terjedő időszakban kizárólag jogszabályban meghatározott esetekben adható tulajdonosi hozzájárulás a téli munkavégzési szabályok betartásának előírásaival.

 

A hozzájárulás nem mentesít a kivitelezéshez szükséges egyéb engedélyek, hozzájárulások jóváhagyások beszerzése, illetve az abban foglaltak betartása alól. A hozzájárulás kizárólag az összes hatósági és szakhatósági engedély, illetve tulajdonosi és kezelői hozzájárulás megléte esetén érvényes.

 

A hozzájárulásban rögzített szempontok betartását a közút kezelője és az útellenőr is ellenőrizheti.

 

Amennyiben az építési munkák során kiszolgáló építmény, berendezés (építési, iroda konténer, mobil illemhely, stb.) kerül elhelyezésre, akkor Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 22/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdés a) pontja alapján közterület-használati hozzájárulást kell kérelmezni a hivatal Közterület-hasznosítási Osztályától.

 

Amennyiben a munkakezdési hozzájárulás jogosultja nem fejezi be az építési munkát a munkakezdési hozzájárulásban meghatározott időpontig, akkor kérelmezni kell a hozzájárulásban megállapított időtartam meghosszabbítását. A második meghosszabbításra vonatkozó igénybevételi díjként a napi alap díjtétel tízszeresét kell fizetni minden megkezdett napra. A hosszabbítás időtartama az eredeti munkakezdési hozzájárulásban meghatározott időtartamra vonatkozhat, de legfeljebb egy hónap. Az újabb igénybevételi díj megfizetését a munkakezdési hozzájárulás meghosszabbításának kiadása előtt igazolni kell. A hosszabbítás időtartama az eredeti munkakezdési hozzájárulásban meghatározott időtartamra vonatkozhat, de legfeljebb egy hónap.

 

Munkakezdési hozzájárulás, illetve annak meghosszabbítása hiányában vagy az abban foglaltaktól eltérően folytatott munkavégzés, illetve egyéb nem közlekedési célú igénybevétel esetén a napi alap díjtétel húszszorosát kell fizetni minden megkezdett napra.

 

A kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület-használatra.

 

Amennyiben a területen fakivágás szükséges, külön eljárás keretében fakivágási engedélyt kell kérni.

 

A kivitelezésre vonatkozó kezelői hozzájárulás megtagadása miatt, vagy a kezelői hozzájárulásban foglalt feltételekkel szemben, illetve azok megváltoztatása érdekében Budapest Főváros Kormányhivatalának Fővárosi Közlekedésfelügyeleti Főosztályához (1033 Bp. Mozaik u. 5.) /levelezési cím: 1300.Budapest, Pf.: 91./ lehet kérelemmel fordulni.

 

A legfontosabb vonatkozó jogszabályok:

 

helyi önkormányzati rendeletek (megtekinthetők az Önkormányzat/Rendeletek menüpont alatt):

 

további jogszabályok:

 

A kitölthető elektronikus űrlap az alábbi linken érhető el:

Munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulás iránti kérelem

Letölthető dokumentumok