Tájékoztatás bölcsődékbe történő beiratkozásról - új határidő

Tájékoztatás bölcsődékbe történő beiratkozásról - új határidő

2023.04.24. 11:50:12

Tájékoztató a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Egyesített Bölcsődékbe történő beiratkozásra vonatkozóan - változás!


A 2023/2024. nevelési évre történő bölcsődei beiratkozás időpontja 2023. május 31. napjáig meghosszabbításra került.

 

2023. május 08. - május 31.

A bölcsődei felvételi kérelem az alábbi linken letölthető.

 

A beiratkozás személyesen, az Egyesített Bölcsődék székhelyén, a 1056 Budapest, Papnövelde u. 4-6. szám alatt történik.

 

A felvételhez szükséges dokumentumok:

 • kitöltött felvételi adatlap,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és 
 • TAJ kártyájának másolata,
 • a gyermek és a szülők lakcímkártyájának és  
 • személyi igazolványának másolata,
 • 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás, illetve szándéknyilatkozat  mindkét szülőtől, 
 • amennyiben a szülő nappali tagozaton tanul, hallgatói jogviszony igazolása,
 • védőnői igazolás a kerületben tartózkodásról,
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat másolatát, 
 • jövedelemigazolás abban az esetben, ha a szülő jövedelmi viszonya miatt fizetési kedvezményt kíván igénybe venni. (30 napnál nem régebbi, mindkét szülőre vonatkozóan,
 • tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek esetén szakorvos által kitöltött "IGAZOLÁS tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről",
 • ételallergiás gyerekek esetében szakorvosi javaslat közétkeztetésre,
 • három, vagy több gyermekes szülők esetén nyilatkozattétel, hogy egy háztartásban nevelkednek, családi pótlékról igazolás, vagy születési anyakönyvi kivonatok.