Vagyon-nyilvántartási és Hasznosítási Osztály

A Vagyon-nyilvántartási és Hasznosítási Osztály feladatai:


- Helyiséggazdálkodás, bérbeadás
- Lakásgazdálkodás (piaci, költségelvű lakások)- Életjáradéki ügyek
- Lakáselidegenítés- Jelzálogjog törlési kérelmek
- Elővásárlási jog, külföldiek ingatlanszerzése
- Üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok
- Társasházi ügyintézés
- Társasházi pályázat
- Tulajdonosi hozzájárulás burkolatbontáshoz

Ügyek

Munkatársak

dr. Komlósy Zoltán osztályvezető
Bajkó Zita ügyintéző
dr. Balázs Éva jogász ügyintéző
dr. Kravecz Erzsébet jogász ügyintéző
dr. Varga Beatrix jogász ügyintéző
Enyedy Katalin társasházi ügyintéző
Gaálné Nagy Marianna tulajdonosi ügyintéző
Huszti-Karádi Ágnes társasházi ügyintéző
Kancsár Erika ügyintéző
Kun Mária Ágnes vagyon-nyilvántartási ügyintéző
Macharovszky Csaba vagyon-nyilvántartási ügyintéző
Nagy Károly ügyintéző
Nagy László ügyintéző
Szűcs Péter vagyon-nyilvántartási ügyintéző
Török Ágnes társasházi ügyintéző