Építési és Műszaki Osztály

Településképi önkormányzati hatósági ügyek

Az Építési és Műszaki Osztályon kerülnek lefolytatásra a jogszabályok által az önkormányzat polgármestere hatáskörébe telepített településképi bejelentési és településképi kötelezési eljárások, és kerülnek elbírálásra a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmek a szakirányú jogszabályok alapján.

Budapest V. kerület teljes területe a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény alapján világörökségi terület, valamint Budapest és Pannonhalma világörökségi helyszíneinek műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról szóló 7/2005. (III. 1.) NKÖM rendelet alapján műemléki jelentőségű terület. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 1. melléklet 1. és 2. pontja alapján az V. kerület teljes közigazgatási területe fokozott védelem alatt álló terület.

A vonatkozó jogszabályok által elrendelt védelmeket, területi lehatárolásukat Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete Belváros-Lipótváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 6/2020. (I.30.) számú önkormányzati rendeletének (B-LKÉSZ) 4. melléklete tartalmazza.

 

Budapest V. kerületre vonatkozó szabályozási terv a honlapon elérhető az Intermap rendszerben is az alábbi linken:

http://otker.intermap.hu/fortemap/map/show/otker

 

 

Környezetvédelmi hatósági ügyek

Az Építési és Műszaki Osztályon zajlik a jogszabályok által, illetve kijelölés alapján az önkormányzat jegyzője hatáskörébe telepített, elsőfokú környezetvédelmi hatósági feladatok ellátása az alábbi szakterületeken:

 • zajpanasz ügyek kivizsgálása, zajhatósági és zajbírságolási eljárások lefolytatása,
 • zajkibocsátási határértékek megállapítása iránti kérelem elbírálása,
 • építkezések esetén zajterhelési határértékek betartása alóli felmentés iránti kérelem elbírálása,
 • por- és szagpanaszok kivizsgálása,
 • szmogriadó-füstködriadó tervről történő tájékoztatás,
 • fakivágási engedély iránti kérelem elbírálása, fapótlási kötelezés, fasor-parkfenntartási feladatok - ezzel összefüggő panaszügyek kivizsgálása, a kerületben végzett beruházások nyomon követése favédelmi szempontból, közterület használattal okozott zöldfelületek károkozásainak kivizsgálása,
 • közterület használattal kapcsolatos környezetvédelmi ügyek ügyintézése,
 • parlagfű elleni védekezéssel, parlagfű bejelentő rendszerrel kapcsolatos ügyintézés,
 • állattartási panasz ügyek vizsgálata,
 • eb nyilvántartás, eb összeírás adatszolgáltatása,
 • telep bejelentési eljárásokban véleményezés,
 • hulladékkezeléssel kapcsolatos panaszok kivizsgálása, hulladékgazdálkodási hatósági feladatok ellátása,
 • környezetvédelmi statisztikai adatszolgáltatás, hirdetmények, környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása (ÁROP, tudásmegosztás),
 • zöldprogram pályázat szakmai előkészítése,
 • környezetvédelmi tárgyú hirdetmények nyomon követése,
 • környezetvédelmi program szakmai előkészítése,
 • a fenti szakterületeken bejelentések, panaszügyek vizsgálata, hatósági eljárások, ellenőrzések, társhatóságokkal történő egyeztetések lefolytatása, nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások végzése jogszabályi felhatalmazások alapján.

 

 

Útügyek

Az Építési és Műszaki Osztályon zajlik a jogszabályok által az önkormányzat jegyzője hatáskörébe telepített útügyekben a közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok ellátása.

Elérhetőség

Telefon 872-7252
E-mail cím hivatal@belvaros-lipotvaros.hu

Ügyek

Munkatársak

Jakab Edina osztályvezető
Biró Nóra településképi ügyintéző
Csánk Szilvia környezetvédelmi ügyintéző
Csurgó - Bacsik Zsuzsanna településképi ügyintéző
dr. Gaál Zsuzsanna településképi ügyintéző
Herr Krisztina hatósági csoportvezető, településképi ügyintéző
Kelemen Tamás útfelügyelő, útügyi ügyintéző
Marek Zsuzsanna titkárnő ügyintéző
Németh Katalin útügyi ügyintéző
Sólyom Katalin környezetvédelmi ügyintéző