Népjóléti Osztály

A Népjóléti Osztály feladat- és hatáskörébe tartozik a szociális és a gyermekvédelmi pénzbeli- és természetbeni ellátások köre, a jegyzői gyámhatósági feladatok, az oktatási-, egészségügyi-, szociális- intézményekkel kapcsolatos teendők ellátása és a szociális lakás bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés.

Elérhetőség

Telefon 872-7453

Ügyek

Munkatársak

Nagy Krisztina Zsuzsanna osztályvezető
Batári Edit titkárnő ügyintéző
Fehér Emese szociálpolitikai ügyintéző
Fenyvesiné Tóth Eszter szociálpolitikai ügyintéző
Kurucz Csabáné köznevelési ügyintéző
Somogyi József Gyuláné szociálpolitikai ügyintéző
Szilágyi Mónika szociális ügyintéző
Ványiné Kuik Marianna szociálpolitikai/lakásügyi ügyintéző